Tác giả

Artur Domaraszewicz

Chuyên gia

Ông tự mô tả mình là một chuyên gia trong đầu tư tiền điện tử. Nhiều năm trước đó, ông đã khai thác chúng nhờ một máy xúc tự chế tạo tiền ảo. Riêng tư, ông đam mê đi bộ đường dài ở dãy núi Giant. Ngoài ra, anh còn rất yêu thích nhiếp ảnh, và đặc biệt là chụp ảnh núi rừng.

Anna Ayana

Biên tập viên

Một kỹ sư môi trường của giáo dục. Cô tốt nghiệp Pozań. Mặc dù danh hiệu của mình, ông đề cập đến những cách hiện đại để đầu tư tiền. Trên trang web, cô quyết định trình bày các cách để tăng giá trị của số tiền thu được. Ngoài ra, ông còn liên quan đến đào tạo và giáo dục tài chính.

Author

  • An environmental engineer by education. She completed her studies in Poznań. Despite his title, he deals with modern methods of investing money. On the website, she decided to present ways to increase the value of the accumulated funds. In addition, she deals with training and financial education.

REPLY
Cancel