Författare

Artur Domaraszewicz

Specialist

Han beskriver sig själv som specialist på investeringar i kryptovalutor. Många år tidigare hade han brutit dem tack vare en självbyggd grävmaskin av virtuella mynt. Privat brinner han för vandring i Giant Mountains. Dessutom är han en stor älskare av fotografering, och särskilt att ta bilder av bergen.

Anna Ayana

Redaktör

En miljöingenjör genom utbildning. Hon tog examen från Pozań. Trots sin titel handlar han om moderna sätt att investera pengar. På webbplatsen bestämde hon sig för att presentera sätt att öka värdet på de insamlade medlen. Dessutom arbetar han med utbildning och finansiell utbildning.

Author

  • An environmental engineer by education. She completed her studies in Poznań. Despite his title, he deals with modern methods of investing money. On the website, she decided to present ways to increase the value of the accumulated funds. In addition, she deals with training and financial education.

REPLY
Cancel