Avtorji

Artur Domaraszewicz

Specialist

Opisuje se kot specialist za naložbe v kriptoventijo. Mnogo let prej jih je rudaril po zaslugi samokonstrujenega bagerja virtualnih kovancev. Zasebno je strasten glede pohoda po Orjaških gorah. Poleg tega je velik ljubimec fotografije, še posebej pa fotografira gore.

Anna Ayana

Urejevalnik

Okoljski inženir po izobrazbi. Diplomirala je v Pozańu. Kljub naslovu se ukvarja s sodobnimi načini vlaganja denarja. Na spletni strani se je odločila predstaviti načine za povečanje vrednosti zbranih sredstev. Poleg tega se ukvarja z usposabljanjem in finančnim izobraževanjem.

Author

  • An environmental engineer by education. She completed her studies in Poznań. Despite his title, he deals with modern methods of investing money. On the website, she decided to present ways to increase the value of the accumulated funds. In addition, she deals with training and financial education.

REPLY
Cancel