Autori

Artur Domaraszewicz

Špecialista

Sám seba opisuje ako špecialistu na investície do kryptomien. Pred mnohými rokmi ich ťažil vďaka samovybudovanému bagru virtuálnych mincí. V súkromí je vášnivý pre pešiu turistiku v Krkonôr. Okrem toho je veľkým milovníkom fotografie a najmä fotografovania hôr.

Anna Ayana

Editor

Environmentálny inžinier podľa vzdelávania. Vyštudovala Pozań. Napriek svojmu titulu sa zaoberá modernými spôsobmi investovania peňazí. Na webovej stránke sa rozhodla prezentovať spôsoby, ako zvýšiť hodnotu vyzbieraných finančných prostriedkov. Okrem toho sa venuje vzdelávaniu a finančnému vzdelávaniu.

Author

  • An environmental engineer by education. She completed her studies in Poznań. Despite his title, he deals with modern methods of investing money. On the website, she decided to present ways to increase the value of the accumulated funds. In addition, she deals with training and financial education.

REPLY
Cancel