Autoři

Artur Domaraszewicz

Specialista

Sám sebe popisuje jako specialistu na investice do kryptoměn. O mnoho let dříve je těžil díky vlastnímu rypadlu virtuálních mincí. Soukromě je vášnivým milovníkem turistiky v Krkonoších. Kromě toho je velkým milovníkem fotografie a zejména fotografování hor.

Anna Ayana

Editor

Environmentální inženýr vzděláním. Vystudovala Pozań. Navzdory svému titulu se zabývá moderními způsoby, jak investovat peníze. Na webových stránkách se rozhodla představit způsoby, jak zvýšit hodnotu shromážděných prostředků. Kromě toho se zabývá školením a finančním vzděláváním.

Author

  • An environmental engineer by education. She completed her studies in Poznań. Despite his title, he deals with modern methods of investing money. On the website, she decided to present ways to increase the value of the accumulated funds. In addition, she deals with training and financial education.

REPLY
Cancel