Авторите

Артур Домарашевич

Специалист

Описва се като специалист по инвестиции в криптовалути. Много години по-рано той ги е добивал благодарение на самоизстроен екскаватор на виртуални монети. Частно, той е страстен за туризъм в Гигантските планини. В допълнение, той е огромен любител на фотографията, и особено правене на снимки на планините.

Анна Аяна

Редактор

Инженер по околна среда по образование. Завършила е Познан. Въпреки титлата си, той се занимава със съвременни начини за инвестиране на пари. На уебсайта тя реши да представи начини за увеличаване на стойността на събраните средства. Освен това той се занимава с обучение и финансово образование.

Author

  • An environmental engineer by education. She completed her studies in Poznań. Despite his title, he deals with modern methods of investing money. On the website, she decided to present ways to increase the value of the accumulated funds. In addition, she deals with training and financial education.

REPLY
Cancel